بهسازی خیابان خروار، ایده‌ای ارزشمند است که در صورت عدم درس‌آموزی از تجربه تلخ خیابان عدالت و سایر پروژه‌های نمونه آن می‌تواند به باتلاقی برای شهرداری بهبهان تبدیل شده و موجبات نارضایتی گسترده مردم و بازاریان را فراهم کند.

بهبهان نو – طرح بهسازی خیابان خروار، ایده‌ای نو و امیدوارکننده برای شهروندان بهبهانی است، اما سابقه عملکرد شهرداری و شورای شهر در اجرای پروژه‌های مشابه، نگرانی‌هایی را در خصوص سرنوشت این طرح ایجاد کرده است.

سابقه نه چندان درخشان شهرداران و شورا نشینان بهبهان در به سرانجام رساندن طرح‌های عمرانی، خاطرات خوشی را در ذهن مردم تداعی نمی‌کند؛ طرح‌هایی که یا آنقدر به درازا می‌کشند که به بخشی از خاطرات شهر تبدیل می‌شوند و یا آنقدر با چالش و مشکل روبرو می‌شوند که مردم از صمیم قلب آرزوی اتمام آن‌ها را با هر کیفیتی می‌کنند.

بهسازی خیابان خروار، ایده‌ای ارزشمند است که در صورت عدم درس‌آموزی از تجربه تلخ خیابان عدالت و سایر پروژه‌های نمونه آن می‌تواند به باتلاقی برای شهرداری بهبهان تبدیل شده و موجبات نارضایتی گسترده مردم و بازاریان را فراهم کند.

سابقه پروژه‌های ناتمامی مانند پارک قائم، زنگ خطری است که باید پیش از آغاز هر طرح عمرانی در شهر بهبهان به صدا در آید از این رو نصب بنری در محل پروژه که شامل نام شرکت پیمانکار، نام موافقان طرح در شورای شهر، تاریخ شروع و پایان و مبلغ قرارداد باشد، می‌تواند گامی در جهت شفاف‌سازی و پاسخگویی احتمالی در آینده به مردم باشد؛ مردم حق دارند بدانند که قرار است چه کسانی و با چه هزینه‌ای این طرح را اجرا کنند و چه زمانی می‌توانند شاهد بهره‌برداری از آن باشند.

حال باید از اعضای شورای شهر و شهردار بهبهان پرسید که آیا بهسازی خیابان خروار به سرنوشت خیابان عدالت، پارک قائم و سایر پروژه‌های اخیر و مشابه دچار خواهد شد و یا نقطه عطفی در عملکرد آنها خواهد بود؟

آیا این طرح به گامی مثبت در جهت عمران و آبادانی شهر تبدیل می‌شود و یا به داستانی دیگر از ناکامی و نارضایتی مردم تبدیل خواهد شد؟

پاسخ این سوال در گرو تعهد و جدیت مسئولان شهری در اجرای این طرح و پاسخگویی به مطالبات به حق مردم است.