به گزارش بهبهان نو روز جمعه ۱۱ خردادماه رویدادی بزرگ در بهبهان با دعوت از اعضای خانواده اهدا کنندگان عضو در سطح شهرستان با حضورمسئولین شهرستان بهبهان برگزارشد و در حین برنامه از اعضای خانواده این عزیزان در سینما آفتاب تجلیل بعمل آمد.          

به گزارش بهبهان نو روز جمعه ۱۱ خردادماه رویدادی بزرگ در بهبهان با دعوت از اعضای خانواده اهدا کنندگان عضو در سطح شهرستان با حضورمسئولین شهرستان بهبهان برگزارشد و در حین برنامه از اعضای خانواده این عزیزان در سینما آفتاب تجلیل بعمل آمد.

جشن نفس در شهرستان بهبهان برگزار شد 8 - پایگاه خبری تحلیلی بهبهان نو جشن نفس در شهرستان بهبهان برگزار شد 9 - پایگاه خبری تحلیلی بهبهان نو جشن نفس در شهرستان بهبهان برگزار شد 10 - پایگاه خبری تحلیلی بهبهان نو جشن نفس در شهرستان بهبهان برگزار شد 11 - پایگاه خبری تحلیلی بهبهان نو جشن نفس در شهرستان بهبهان برگزار شد 12 - پایگاه خبری تحلیلی بهبهان نو جشن نفس در شهرستان بهبهان برگزار شد 13 - پایگاه خبری تحلیلی بهبهان نو جشن نفس در شهرستان بهبهان برگزار شد 14 - پایگاه خبری تحلیلی بهبهان نو جشن نفس در شهرستان بهبهان برگزار شد 15 - پایگاه خبری تحلیلی بهبهان نو عضو اهدای زندگی - پایگاه خبری تحلیلی بهبهان نو جشن نفس در شهرستان بهبهان برگزار شد - پایگاه خبری تحلیلی بهبهان نو جشن نفس در شهرستان بهبهان برگزار شد 1 - پایگاه خبری تحلیلی بهبهان نو جشن نفس در شهرستان بهبهان برگزار شد 2 - پایگاه خبری تحلیلی بهبهان نو جشن نفس در شهرستان بهبهان برگزار شد 3 - پایگاه خبری تحلیلی بهبهان نو جشن نفس در شهرستان بهبهان برگزار شد 4 - پایگاه خبری تحلیلی بهبهان نو جشن نفس در شهرستان بهبهان برگزار شد 5 - پایگاه خبری تحلیلی بهبهان نو جشن نفس در شهرستان بهبهان برگزار شد 6 - پایگاه خبری تحلیلی بهبهان نو جشن نفس در شهرستان بهبهان برگزار شد 7 - پایگاه خبری تحلیلی بهبهان نو

 

 

 

 

 

  • منبع خبر : عکس علی اسود