وقوع یک حریق در یک منزل مسکونی واقع محدوده خیابان پیروز شهر بهبهان یک فوتی در پی داشت. فرزاد طیبی مسئول آتش نشانی شهرداری بهبهان گفت: آتش سوزی در یک منزل مسکونی دو طبقه رخ داده که مرکز حریق طبقه اول بوده و کاملاً شعله ور شده بود. او می‌گوید: آتش نشانان باتوجه به حجم […]

وقوع یک حریق در یک منزل مسکونی واقع محدوده خیابان پیروز شهر بهبهان یک فوتی در پی داشت.

فرزاد طیبی مسئول آتش نشانی شهرداری بهبهان گفت: آتش سوزی در یک منزل مسکونی دو طبقه رخ داده که مرکز حریق طبقه اول بوده و کاملاً شعله ور شده بود.

او می‌گوید: آتش نشانان باتوجه به حجم و آتش زیاد به داخل منزل نفوذ کردند و عملیات اطفای حریق را انجام دادند.

طیبی ادامه داد: در همین حین با وضعیت نامناسب یک مرد سال خورده مواجه شدند که با تلاش‌های فراوان از داخل منزل خارج کردند ولی متاسفانه مرد سال خورده جان خود را از دست داده بود.

به گفته او شدت حرارت به قدری زیاد بود که خسارت زیادی به ساختمان و وسایل داخل وارد کرده است