با تعیین سرپرست جدید شهرداری بهبهان و عزم جدی شورای، پس از دردسرها و نارضایتی های گسترده مردم صبور، قرار است یک فاز “آسفالت” پروژه بی برنامه و بودجه جاده آرامستان بهبهان به هر نحوی به سرانجام برسد.

بهبهان نو؛ با تعیین سرپرست جدید شهرداری بهبهان و عزم جدی شورای، پس از دردسرها و نارضایتی های گسترده مردم صبور، قرار است یک فاز “آسفالت” پروژه بی برنامه و بودجه جاده آرامستان بهبهان به هر نحوی به سرانجام برسد.

پروژه آرامستانی که آرامش را از مردم سلب کرده و تبدیل به خاکستان شده است نمونه ماندگار بی برنامگی و طرح های هیجانی و لحظه ای بوده که باید درس عبرتی برای مجموعه مدیریت شهری شود که با انجام طرح های کم و یا شاید بی اولویت و اهمیت بودجه و آرامش مردم تحت تاثیر قرار نگیرد.

مضاف بر جاده آرامستان اگر پروژه جاده کمربندی راه و ترابری تا قبل از آغاز بارندگی ها به سرانجام نرسد اهالی و کسبه این منطقه با قوز بالا قوز دیگری روبرو خواهند شد و مجدد شاهد آب گرفتگی معبر و از همه مهم تر از بین رفتن زیرسازی جاده کند گذر خواهند بود.

در نهایت به اهالی شورا و شهرداری توصیه جدی می شود نسبت به تعریف و اقدام پروژه هایی که محل منابع مشخص و امکان اجرای منطقی دارد اهتمام جدی داشته تا با شوآف های فصلی و هیجانی بهبهان را از چاله به چاه نیاندازند.