اینجا خیابان منتهی به میدان شهرک صنعتی است و وضعیت حفاری بدون علامت رها شده که یک خانواده را به مرز مرگ نزدیک کرد

دست گلی دیگر از مدیریت شهری بهبهان

▪️اینجا خیابان منتهی به میدان شهرک صنعتی است و وضعیت حفاری بدون علامت رها شده که یک خانواده را به مرز مرگ نزدیک کرد

▪️چه ارگان و یا اشخاصی باید پاسخگو این شهروند باشند؟

▪️از دادستان بهبهان تقاضا می شود در این خصوص ورود جدی نمایند.

▪️چهار گوشه شهر از این فجایع کم نداریم.

 

5949747070946620565 121 - پایگاه خبری تحلیلی بهبهان نو