بهبهان نو، آنقدر بی حاصل گرفتار روزمرگی ها و پیگیری های بی سرانجام برای تحول در شهر شده ایم که هم مردم خسته شده اند و هم مسئولان بی مسئولیت!

افسردگی و فشارهای روانی سهم مردم از مدیریت شهری بهبهان

 

▪️بهبهان نو، آنقدر بی حاصل گرفتار روزمرگی ها و پیگیری های بی سرانجام برای تحول در شهر شده ایم که هم مردم خسته شده اند و هم مسئولان بی مسئولیت!

▪️ آنقدر غرق در باتلاق آسفالت، روشنایی، آبخروار و… شده ایم که فراموش کردیم مرور زمان و عدم توجه به نیازهای روحی و روانی شهروندان در بخش نشاط اجتماعی و فرهنگی آتش های زیر خاکستر را شعله ور کرده است. در واقع مدیریت شهری بهبهان همواره در دهه اخیر به اصطلاح گرفتار سخت افزار شهری شده هرچند که در بخش سخت افزاری مبلمان و توسعه شهری با ارفاق می توان نمره صفر را به مجموعه مدیران داد، باید یادآور شد توجه به نیازهای به اصطلاح نرم افزاری در حوزه های اجتماعی و روانی به مراتب اثرات موثری بر پیکره روانی و اجتماعی بهبهان خواهد داشت.

▪️به نظر می رسد بی برنامگی؛ بدسلیقگی و توجه به کلیشه های گذشته وضعیت روحی مردم را به سمت افسردگی و بحران های روانی و در نهایت خستگی و بی رمقی بر پیکره بی جان شهر بهبهان کشانده است.

▪️از مجموعه های فرمانداری، شهرداری، فرهنگ و ارشاد، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان و سایر دستگاه های متولی این پرسش را داریم دقیقا چه برنامه ای برای مدیریت فرهنگی و کنترل و کاهش فشارهای روانی بر مردم بهبهان به صورت کارشناسی و پژوهشی را در دستور کار دارند؟

▪️از کدام کارشناس و متخصص روانشناس برای بررسی و همکاری درخواست کمک شده است؟

▪️برای تغییر در سیمای بصری بهبهان چه راهکارهایی ارائه شده است؟

▪️ برای نظم بخشی به خیابان ها، کنترل بحران بیلبورد مشاوران کنکور، عدم استفاده از رنگ های تیره در سطح شهر؛ گل آرایی میادین، باز طراحی، بهسازی و بازسازی پارک ها و بوستان ها و دهها مورد دیگر چه تدبیری اندیشه شده است.

⚠️جان کلام آنکه ضمن بیان هشدار در خصوص وضعیت فشارهای روانی و ایجاد زمینه افسردگی در جامعه بهبهان یادآور می شویم در این خصوص می بایست برنامه ای مدون و جدی برای حل این بحران تدارک دیده شود. بهبهان ما تبدیل به شهر سنگ و آهن و رنگ های بی روح شده است آری بهبهان ما جهنمی برای روان مردم با عزتش شده است،باور کنیم روح مردم بهبهان از این حجم ناکارآمدی خسته است.

تا پس از این چه در نظر آید…والسلام

 

  • نویسنده : هیأت تحریریه پایگاه خبری تحلیلی بهبهان نو