بهبهان نو، با پایان گرفتن تب انتخاب شهردار با پیروی از اخلاق تمام قد به نظر منتخبین مردم احترام می گذاریم و این انتخاب را فصل الخطاب می دانیم اما ذکر چند نکته و توصیه اجتناب ناپذیر است:

چند کلام خطاب به اعضا شورای شهر و شهردار منتخب

 

?️بهبهان نو، با پایان گرفتن تب انتخاب شهردار با پیروی از اخلاق تمام قد به نظر منتخبین مردم احترام می گذاریم و این انتخاب را فصل الخطاب می دانیم اما ذکر چند نکته و توصیه اجتناب ناپذیر است:

۱️⃣ با توجه به حساسیت های ایجاد شده در خصوص دستگیری های اخیر اعضای سابق شورای شهر و شهردار سابق و کارمند این سازمان شهری قطعا دقت نظر نهادهای نظارتی و امنیتی،مردم و خصوصا اعضای شورا و کارکنان در خصوص عملکردها بیش از پیش خواهد بود.

 

۲️⃣ با توجه به تجارب و عملکرد سابق شورای های شهر و شهرداری،این دو نهاد به عنوان محور ناکار آمدی در شهر شناخته شده، که این مهم قابل تامل و تحول است تا اعتبار دوباره بر پیکر این دو نهاد نقش ببندد.

 

۳️⃣ برای سامان دادن به حجم عظیم ویرانی و پروژه های عقیم و به زمین مانده انتخاب شهرداری چابک مورد انتظار بود اما به نظر می رسد شهردار جدید علی رغم توانمدی از چابکی و انرژی بالا برای تحول برخور دار نیست که می طلب برای رفع این نقیصه اعضای شورا و بدنه شهرداری این موضوع را پشتیبانی جدی کنند.

 

۴️⃣ به نظر می رسد نقطه عطف و وجه برتر انتخاب شهردار جدید همراهی بدنه شهرداری با نیروی هم خانواده خود می باشد که تقویت این مهم گره گشا خواهد بود و باید این جریان به عنوان سرمایه معنوی تقویت شود.

 

۵️⃣ به شهردار جدید توصیه می نماییم با جسارت و شهامت در مقابل باندها و مهره های احتمالی که زالو صفت در کمین مکیدن حق بیت المال هستند با اقتدار ایستادگی کند و فراتر از آن هرگز با توجه بیشتر به یک شخص و گروه بین اعضای شورای شهر شکاف ایجاد نکند بلکه رفتاری یکسان و برابر با همه اعضا داشته باشد.

 

۶️⃣ در نهایت به دلیل اهمیت موضوع تکرار می کنیم همت بلند و خستگی ناپذیر و جدا شدن از صندلی و حضور میدانی در صحنه مدیریت شهری لازمه یک شهردار چابک است و امیدواریم این دغدغه جدی به خود رنگ بهبود بگیرد.