بهبهان نو - عدم نصب علائم و مانع مناسب باعث واژگونی ماشین در گودال حفر شده شد.

خطرات عجیب در شهر بهبهان!

بهبهان نو – عدم نصب علائم و مانع مناسب باعث واژگونی ماشین در گودال حفر شده شد.

خوشبختانه حال عمومی سرنشینان ماشین پراید مساعد گزارش شده است.

ضروریست دادستان محترم جهت بررسی ابعاد حادثه و جلوگیری از تکرار چنین سهل انگاری‌هایی در شهرستان، به موضوع ورود کرده و با مسببین این حادثه برخورد جدی شود!