بعضی از ادارات و سازمان ها در قالب تشکیل تعاونی های مسکن نسبت به خرید و ‌تفکیک زمین های خارج محدوده اقدام می کنند که این اقدام غیرقانونی می باشد و از ادارات و سازمان ها انتظار می رود نسبت به انجام این گونه اقدامات هوشیارانه عمل کنند.

شهردار بهبهان: تا ۱۵ سال آینده هیچ زمین جدیدی وارد محدوده شهری نخواهد شد

 

?علیرضا بهادری شهردار بهبهان با تاکید بر اینکه طرح جامع شهری بهبهان در سال ۹۶ به تصویب رسیده است گفت: تا ۱۵ سال آینده هیچ زمین جدیدی به محدوده شهر بهبهان الحاق نخواهد شد.

400082300987 87157 - پایگاه خبری تحلیلی بهبهان نو

?بهادری خاطر نشان کرد بعضی از ادارات و سازمان ها در قالب تشکیل تعاونی های مسکن نسبت به خرید و ‌تفکیک زمین های خارج محدوده اقدام می کنند که این اقدام غیرقانونی می باشد و از ادارات و سازمان ها انتظار می رود نسبت به انجام این گونه اقدامات هوشیارانه عمل کنند.

 

?بهادری در انتها به مردم هشدار داد در دام تبلیغات خرید و‌فروش دلالان گرفتار نشوند/بهبهان نو

  • نویسنده : هیأت تحریریه
  • منبع خبر : پایگاه خبری تحلیلی بهبهان نو