به گزارش بهبهان نو به نقل از روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر تشان صبح روز چهارشنبه ۱۸ مردادماه جلسه ی انتخاب اعضای جدید هیئت رئیسه شورای شهر تشان برای سال دوم برگزار شد.

 عبدالرحمن باولی بهمئی رییس شورای شهرتشان شد.

به گزارش بهبهان نو به نقل از روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر تشان صبح روز چهارشنبه ۱۸ مردادماه جلسه ی انتخاب اعضای جدید هیئت رئیسه شورای شهر تشان برای سال دوم برگزار شد.

در این جلسه عبدالرحمن باولی بهمئی به عنوان رئیس، خداکرم جمشیدی به عنوان نایب رئیس و بابک احسانی به عنوان منشی و خزانه دار شورای اسلامی شهر تشان انتخاب شدند.