طبق نامه استانداری خوزستان، حداقل ۶۰ درصد عوارض واریزی باید برای ایجاد پروژه‌های زیست محیطی، عمرانی، خدماتی و درآمدزایی مطابق با جدول ارسالی هزینه شود و ۴۰ درصد باقیمانده بودجه جاری است که می‌توان از آن برای حقوق و مطالبات پیمانکاران و نظایر آن استفاده کرد.

بهبهان نو – جهان‌بخش شهرویی عضو شورای شهر در خصوص طرح سوال از شهردار بهبهان گفت: با استناد به ماده ۷۳ قانون شوراها تعدادی از اعضای شورای شهر، طرح سوال از شهردار بهبهان را امضا کردند. این موضوع پس از طی روال قانونی در صحن شورا اعلام وصول و با حضور شهردار بهبهان بررسی شد. وی ادامه داد: پس از ارائه نظرات امضا کنندگان طرح و شهردار محترم مقرر شد فرصت چند ماهه‌ای به شهردار بهبهان داده شود. پس از این مدت نتیجه عملکرد بررسی و سپس تصمیم نهایی اخذ می‌شود.شورای ششم شهر بهبهان e1663471635855 - پایگاه خبری تحلیلی بهبهان نو

شهرویی در خصوص معوقات و مطالبات پرسنل شهرداری گفت: ۱۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان سهم ارزش افزوده بهبهان بوده که به حساب شهرداری واریز شده است. با این مبلغ، معوقه حقوق فروردین و حقوق خردادماه نیروهای رسمی شهرداری و همین طور حقوق تیرماه نیروهای تنظیف و فضای سبز پرداخت شد.

عضو شورای شهر بهبهان در خصوص عوارض آلایندگی گفت: حدود ۵۰۰۰ میلیارد تومان توسط دولت و به نام عوارض آلایندگی برای استان خوزستان در نظر گرفته شد.

پیرو پیگیری استاندار خوزستان و حوزه معاونت عمرانی استانداری مطالبات شهرداری از محل عوارض آلایندگی شرکت‌های نفتی، ۱۳ شهریور ماه به حساب شهرداری‌های استان واریز شد.

او افزود: سهم بهبهان از این عوارض حدود ۸۵ میلیارد تومان است که به حساب شهرداری واریز شده است.

شهرویی گفت: طبق نامه استانداری خوزستان، حداقل ۶۰ درصد عوارض واریزی باید برای ایجاد پروژه‌های زیست محیطی، عمرانی، خدماتی و درآمدزایی مطابق با جدول ارسالی هزینه شود.

۴۰ درصد باقیمانده، بودجه جاری است که می‌توان از آن برای حقوق و مطالبات پیمانکاران و نظایر آن استفاده کرد.

سایر معوقات و مطالبات باقیمانده پرسنل شریف شهرداری‌، تنظیف و فضای سبز تا مردادماه، از محل ۴۰ درصد عوارض آلایندگی پرداخت و بروز خواهد شد.

شهرویی ادامه داد: هزینه کرد عوارض آلایندگی با نظر کارگروهی به ریاست فرماندار بهبهان است. در این راستا اعضای شورا پیشنهادات خود برای استفاده مناسب و بهینه را در قالب یک لیست به شهرداری بهبهان اعلام کرده‌ است.

بهسازی کانال خط دو بطور کامل، سایت دفن زباله، بهسازی پارک قائم و پنج پارک محله‌ای، مسقف سازی کانال حرحرک در صورت امکان درآمدزایی، آسفالت برخی معابر از جمله پروژه‌های عمرانی پیشنهادی شورا به شهرداری است.

سارا اشتهار

بهبهانما