مجتمع آفتاب(سینما سابق) که در چهار راه بانک ملی بهبهان به سمت خیابان شهید نهایی قرار دارد از ابتدا دارای مجوز فرهنگی بود ولی به دلیل عدم توجیه اقتصادی با احداث واحدهای تجاری در این مکان موافقت شد.

مجتمع آفتاب(سینما سابق) که در چهار راه بانک ملی بهبهان به سمت خیابان شهید نهایی قرار دارد از ابتدا دارای مجوز فرهنگی بود ولی به دلیل عدم توجیه اقتصادی با احداث واحدهای تجاری در این مکان موافقت شد.

حدود دو سال از افتتاح این مجتمع تجاری می گذرد اما هنوز خبری از راه اندازی سینما نیست.پرسش اساسی این است که در این مجتمع حاشیه بیشتر از متن شده و صرفا فعالیت تجاری بدون فعالیت فرهنگی در حال انجام است.

اداره ارشاد بهبهان در آذرماه سال ۱۴۰۰ در بازدید نماینده شهرستان از راه اندازی بسیار نزدیک این سینما خبر داده بود اما ظاهرا اسفندماه ۱۴۰۱ در محدوده آن آینده نزدیک نبوده است؟!

آیا شورا،شهرداری و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی پیگیر این موضوع هستند؟

به زودی بهبهان نو گزارشی جامع در این خصوص منتشر خواهد کرد.

سینما بهبهان چه خبر؟ - پایگاه خبری تحلیلی بهبهان نو