در حال حاضر وضعیت آسفالت معابر بهبهان پس از سال ها وصله و پینه کردن از دوران معضل عبور کرده و به زودی تبدیل به یک بحران جدی در شهر بهبهان خواهد شد.

در حال حاضر وضعیت آسفالت معابر بهبهان پس از سال ها وصله و پینه کردن از دوران معضل عبور کرده و به زودی تبدیل به یک بحران جدی در شهر بهبهان خواهد شد.

هرچند که نوسازی آسفالت معابر بسیار پر هزینه است اما انتظار مردم و جامعه بهبهان این است در ابعاد کوچک ولی اصولی در بازه های چند ماهه شورا و شهرداری همت کنند و خیابان به خیابان عملیات اجرای آسفالت اساسی و با کیفیت را آغاز نماید.

فراموش نکنیم انتظاری برای اجرای کل آسفالت شهر در یک بازه زمانی کوتاه وجود ندارد اما رها کردن و به فاجعه رساندن این امر به بهانه عدم وجود اعتبارات کلان مالی قابل چشم پوشی نیست.