هتل شوخوس - پایگاه خبری تحلیلی بهبهان نو
شوخوس بهبهان می‌تواند تبدیل به یک برند گردشگری شود ۰۷ فروردین ۱۴۰۰

شوخوس بهبهان می‌تواند تبدیل به یک برند گردشگری شود

بهبهان نو _ خلاقيت و نوآوری وجه تمايز موفقيت‌های اقتصادی بوده است. همواره بهبهان مستعد یک جهش بزرگ در حوزه اقتصاد گردشگری بوده اما عدم خلاقيت و عدم ریسک پذيری در بهبهان دو عامل كليدی در محقق نشدن اين ظرفيت مغفول بوده است.